Akvarij


PRAŠUME


Metode postupanja kod bolestiBolesne ribe je potrebno izolirati kad god je to moguće tako na ne bi proširile infekciju među ostalim zdravim stanovnisima akvarija. Najbolji način izolacije bolesne ribe je postavljanje bolničkog akvarija.

Bolnički akvarij
Bolnički akvarij ne treba imati u sebi podlogu niti biljke. Osigurajte sklonište s poreokrenutim loncima za cvijeće i uporabite plastične biljke da biste osigurali ribicama kakav-takav komfor. Koristite filter sa spužvom ili unutarnji filter koji ne koristi kemijsku filtraciju ili aktivni ugljen jer će ti proizvodi ukoliniti i mnoge lijekove kojima ćete tretirati ribicu. Nikako se ne preopurača jaki filter jer strujanje koje će on proizvoditi može smetati ribici pri oporavku. Akvarij treba imati pouzdan frijač koji će osigurati stabilnu temperaturu. Da biste zaštititili ribicu od opeklina, grijač treba biti zatvoren u plastiku ili drugu oblogu. Taj akvarij treba biti u tamnoj prostoriji (neki patogeni slabo opstaju u nedostatku svjetla). Na kraju, taj akvarij treba opremiti pumpom i kamenom za disperziju zraka radi osiguranja što više kisika jer neki lijekovi smanjuju količinu slobodnog kisika u vodi.

Prilikom stavljanja ribice u tank za liječenje, pokušajte osigurati stanje vode što bliže onome kakvo je bilo u prostoru iz kojeg dolazi. Time se bitno smanjuje početni stres. Nakon liječenja bolesne ribe, dobro dezinficirajte akvarij s razblaženom hidroklornom kiselinom ili kalijevim permanganom (hipermangan). Ostavite kemikaluju da bude u vodi dva, tri dana i zatim pažljivo i temeljito očistite cijeli tank. Nakon dezinfekcije, mora se obnoviti biološka filtracija, zako da sve bude spremno za slijedeću bolesnu ribicu.

«Bolnički» tako se može koristiti i kao karantenski. Idealno je sve nove ribe držati u karanteni tri do čak šest tjedana prije no što se stave u glavni akvarij.


Kupke
Alternativni način tretiranja bolesne ribe je davanje joj kratke «Kupke» u posudi s vodom i lijekovima ili solju. Kemikalije za te kupke, poput formalina, se mogu nabaviti u akvarističkim dućanima. Solna kupka se može koristiti za cijeli niz poremećaja. Duljina i koncentracija kupke može varirati.

Terapija toplinom
Terapija toplinom, toplinska terapja povišavanjem temperature vode se može koristiti za ubijanje nekih parazita. Toplinska terapija se smije koristiti samo u čistim akvarijima s obilnom opskrbom kisikom. Temperatura se povišuje postepeno jedan po jedan stupanj Celzijusa po satu dok se ne dosegne željena maksimalna temperatura. Tijekom tog vremena, potrebno je pažljivo pratiti stanje ribe, jer nekad ribica pod stresom nije u mogućnosti podnijeti takvu promjenu temperature. Čim primjetite neki od popratnih efekata, prekinite tretman.

Ljekovite hrane
Neki se bore protiv unutarnjih parazita korištenjem ljekovitih ribljih hrana (hrana kojima su dodani pojedini lijekovi).

Upozorenje o komercijalnim lijekovima
Komercijalni lijekovi za ribe nisu kontrolirani ni po jednoj vladinoj agenciji. To znači da neki komercijalni lijekovi nisu testirani na sigurnost i efikasnost. Tako su neki (navodni) lijekovi totalno neuporabivi i čak mogu biti štetni za vaše akvarijske stanovnike. Tako se savjetuje da hobisti provode liječenje isključivo sa sastojcima i njihovim koncentracijama danim na etiketi. Lista sastojaka je dobra kao i znanje akvariste o korisnosti pojedinih sastojaka, dakle, dobro je pogledati koji su sastojci navedeni kao i ostale knjižice uz lijek. Poznate tvrtke (poput Tetre) je obično najsigurnije koristiti, ali nikad ne možete biti sigurni u efikasnost dok ne pregledate listu sastojaka.

Ubijanje ribice (eutanazija)
Nekad je ubijanje ribice koja pati od neizlječive bolesti mnogo humanije nego da se dozvoli nastavak njezinih patnji. Postoji nekoliko prihvatljivih načina za to: presjecanje kralješnice točno ispod glave sa oštrim parom škara; stavljanje ribice u vodu koja se naglo hladi ledom; predoziranje anestetikom (poput Alka-Seltzer-a).

Biti spreman za bolest
Uvijeg je dobro biti spreman za pojavu bolesti. Tako bi svatko trebao imati spremno sve potrebne osnovne lijekove koji bi mogli biti potrebno za liječenje. Među tim materijalima treba biti «bolnički» akvarij, posude za vodu, neki lijekovi, i sol. Akvarist također treba imati i znanje o normalnom ponašanju svojih ribica – kako se hrane, kako plivaju, kako trebaju izgledati, kakve su kad su aktivne – tako da može prepoznati promjene u normalnom ponašanju.


Postupak liječenja nezdrave ribe
Ukoliko riba obolijeva, nekoliko je koraka koje treba napraviti prije uprabe lijekova.

       Pregledati bolestan primjerak i dobro uočiti što je drugačije nego u normalnom stanju.

       Provjeriti da su uvjeti okoliša (vode) u redu, jer, veliki broj uzroka stresa, obolijevanja, bolesti i ugibanja u akvariju su problemi s okolišem. Treba testirati pH, amonija, nitrite i nitrate, i ako je moguće, količinu slobodnog kisika. Ukoliko je to u redu, treba provjeriti da nema drugih otrova, poput para od ishlapljivanja boja, pesticida, ili čistila koja su možda prodrla u akvarij. Ukoliko je i ovjde odgovor ne, provjerite da li oprema radi kako treba (grijač, pumpa za zrak, filter...). Provjerite nije li neki drugi akvarijski stanovnik postao preagresivan. Prođite ponovno listu zahtjeva za ribice određene vrste i provjerite je li ovdje sve u redu. Znajte da i oblikovanje akvarija i nedostaci (nepotpuna) prehrane mogu također utjecati na zdravlje riba.

Ukoliko su neki od ovih uvjeta loši, svakako to uredite. Ukoliko je kemija vode problem, mijenjajte vodu dok se taj problem ne riješi. Ukoliko je sve u redu, prijeđite na slijedeći korak.

       Provjerite je li «bolnički» akvarij u redu, pripremite dvije posude s potrebnom vodom (koja bi trebala biti što sličnija vodi iz glavnog akvarija, i da ishlapi klor). Posude s vodom trebaju biti najmanje 9,5 l, a posude od 38 l će biti dobre za velike ribe. Svakako omogućite dobro prozračivanje posuda s vodom.

       Premjestite bolesnu ribicu mrežicom u prvu posudu. Dodajte 3/8 čajne žličice soli na cca 3,5 l vode (0,5 g/l) svake dvije minute, kroz 10 minuta. Mrežicom premjestite ribicu u drugu posudu sa svježom vodom na 30 – 45 minuta. Nakon 15 – 20 minuta dodajte opet 0,5 g/l soli u vodu.

       Ribu tada mrežicom premjestite u bolnički akvarij. Svakako dnevno mijenjajte vodu (30 – 50%)- Nakon jednog dana stavite ribu u plitku posudu, pregledajte je, nema li možda parazite ili neke druge tragove bolesti (dobro je imati povećalo).

U skladu s time tretirajte vodu.

       Ribu držite u izolaciji najmanje 10 dana.

Specifične bolesti koje napadaju tropske slatkovodne ribePredgovor | Uvod | Anatomija | Akvarij - Kako izabrati akvarij | Akvarij - Razmjeötaj u akvariju | Akvarij - Uspostava akvarija | Osnovna Anatomija Ribeéiva Hrana | Metode postupanja kod bolesti | Bolesti | Tehnike razmnûavanja tropskih riba | O?uvanje | Kemija vode

Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić

Praöume na Hrvatskom | Copyright | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler