Akvarij


PRAŠUME

Akvarij - Uspostava akvarija

Najbolji način je odabrati vrste ribe i to prije biranja spremnika. Međutim odabir ribu nije neophodno obaviti unaprijed.

     1. Staviti akvarij na prikladno mjesto (vidi " biranje mjesta za akvarij").

     2. Operi unutrašnjost spremnika i provjere da li curi.

     3. Dodaj bilo kakav pozadinski papir ili foliju sa vanjske strane spremnika.

     4. Ako će biti upotrijebljeno grijanje kabelom, postavite kablove slijedeći uputstva za upotrebu proizvođača.

     5. Ako koristiti podni filterski sustav, dodajte ploče.

     6. Dodajte kamenje ili drvene ukrase, osigurajte njihov položaj. Teško kamenje bi trebalo prebivati na podu spremniku na stiropjeni.

     7. Dodaju osnovno gnojivo za biljke. Slijedite uputstva za upotrebu na paketu kako bi ga pravilno postavili.

     8. Isprite šljunak i uklonite prljavštinu i druga neželjene čestice. Za to možete uporabiti kantu, ai šljunak može izvaditi iz kante sa cjedilom.

     9. Dodajte šljunak (pogledati "Šljunak " na stranici. 4-2). Ako je moguće, koristite šljunak sa već oformljenog spremnika u kojem već postoji kultura od nitrificirajućih bakterija. Šljunak također pomaže u stabilizaciji kamenih struktura. Ako će šljunak biti " nagomilan" ili " u stepeničastom nizu" dodajte odgovarajuće strukture kako bi to omogućili.

     10. Instalirajte filter (pogledajte "Filtracija" na stranici 4-3 zbog izbora odgovarajućeg filtera). Ako je moguće, koristite neke od filterske medije uspostavljenog akavrija kako bi ubrzali "biciklirajući" proces.

     11. Ugradite grijač, ali nemojte ga uključiti (pogledajte "Grijač " na stranici. 4-3).

     12. Ugradite termometar (pogledajte "Termometar" na stranici. 4-3).

     13. Krenite sa dodavanjem vode. Koristite hladnu ili mlaku vodu (68-72°F, 20-22°C). Vodu ulijevajte pomoću šmrka te pazite da mlaz teče na stijenu ili u kontejner kako nebi poremetili šljunak. Dodajte sredstva za uvjetovanje vode.

     14. Kada je spremnik gotovo pola pun možete dodati bilje. Odabrano bilje bi trebala biti otporna, brzorastuća vrsta na primjer Vallisneria, Hygrophila, Java mahovina ili „Amazon Swords“. Posadite visoko bilje po stražnjem dijelu spremnika, a nisko rastuće na prednjoj strani. Osjetljivo bilje kao što su Cryptocoryne vrste bi trebalo dodati nakon dva do tri mjeseca.

     15. Ugradite osvjetljenje (pogledaj "Osvjetljenje" na stranici. 4-2).

     16. Kada spremnik je pun, možete ukopčati grijač (pretpostavljajući da je bio uronjen 20 minuta).

     17. Nakon sata ili duže, kada se isključi svjetlo grijača, provjerite temperaturu. Ako temperatura nije ispravna, prilagodite grijač.

     18. Provjerite pH i tvrdoću kako bi vidjeti dali voda ima odgovarajuće parametre za ribu koju biste voljeli držati. pH može biti podešen kemikalijama koji su raspoloživi u dućanima kućnih ljubimaca.

     19. Jednom kada se temperatura ustabili, možete dodati mali broj otpornijih riba. U prikladna riba smatramo snažne tetre, barbuse i danijelo zebre. Dopustite vreću sa ribama da "pluta" u akvariju za 10-15 minuta prije otvaranja i ulijevanja dijela vode iz akvarija. Pričekajte nekoliko minuta te pustite više vode iz spremnika u vreću sa ribama. Proces možete nastaviti kako bi se postigla postupna aklimatizacija. Mrežicom ulovite ribe i stavite je iz vreće u akvarij. Nemojte dozvoliti da voda iz vreće uđe u vaš sustav jer se voda iz trgovina često mora liječiti sa lijekovima.

     20. Postavite poklopac na akvarij.Sada je početno ustrojstvo akvarija dovršeno i vrijeme je da se spremnik "ciklira" (pogledaj "Kemija vode").

Riba treba biti hranjena malom količinom hrane svakodnevno. Provjeravajte uvjete vode dva do tri puta na tjedan za vrijeme početne faze cikliranja. Najbrži način prema "cikliranja" spremnika je uporaba šljunka ili biološkog filterskog medija već izcikliranog akvarija. Drugi način smanjivanja vremena "cikliranja" je uporaba nitrificirajućih kultura bakterija (raspoloživ u trgovinama). Bez dodavanja nitrificirajućih bakterija, ciklirajući proces traje tri do šest tjedana. Nakon dva do tri dana, riba i biljni otpad će uzrokovati rast nivoa amonijaka. Kako se amonijak raspada na nitrite te kasnije na nitrate, razina amonijaka počinje opadati. Razina nitrita se diže dok se ne namnože nitrobakterije koji pretvaraju nitrite u nitrat. Razina nitrata se diže dok ne promijenite vodu.

Prvu izmjenu vode (50 %) napravite nakon jednog tjedna, a sljedeću (25 % do 33 %) svaka tri dana sljedećih dva do tri tjedna.

Manje otporne ribe mogu biti dodane nakon cikliranja spremnika; kada amonijske i nitritne razine postanu gotovo nemjerljive. Uvijek stavljajte ribu postupno, nemojte dodati 10 novih riba odjednom u 10 galonski akvarij. Umjesto toga stavite 10 riba u razdoblju od više tjedana.

Novu ribu stavljajte noću, kada su osvjetla isključena ili kada se domaća riba hrani. U oba slučaja, pažnja domaće riba je okupirana s nečim, tako da je manje vjerojatno da će ometati novu ribu. Prilikom dodavanja nove ribe u spremniku, slijedite isti postupak kao što je preporučeno u točci 19. U spremnicima s agresivnom vrstom najbolji plan napada je ponovo urediti izgled akvarija te uvesti novu ribu kada su osvjetla isključena. Ujutro, domaća riba mora naći novi teritorij zajedno sa pridošlicama.


Održavanje akvarija

Čišćenje akvarija: Svaki akvarij trebati biti očišćen redovito. U spremnicima s velikom ribljom populacijom, osjetljivim vrstama ili prekomjernim hranjenjem, promjene vode moraju biti češće; svaki tjedan ili dva, ovisno o uvjetima. U akvarijima s malom ribljom populacijom, promjena vode potrebna je svaka tri do šest tjedana. Ako se akvarij zanemaruje dugoročno, njegovi stanovnici trpe.


Evo nekoliko prijedloga za čišćenje akvarija:

     1. Isključite sve električne dijelove, smanjujete rizik električnog šoka.

     2. Alge bi mogle buknuti u spremniku na staklu ili kamenju ako ne postoje ribe koje ih jedu. Alge se mogu ukloniti sa stakla korištenjem čistača za alge. Postojite nekoliko takvih proizvoda uključujući i magnete tako ne morate smočiti ruke. Alge se mogu ukloniti sa kamenja koristeći četkicu za zube ili nešto drugo za ribanje. Sjetite se da rast algi pogoduje mnogim vrstama, tako da nemojte ukloniti sve alge koje direktno ne štete. Ako posjedujete ribe koje jedu alge, ostave nešto algi na mjestu koje nije uočljivo. Ako tretirate akvarij s lijekovima, nakon liječenja uklonite sve alge jer se lijek nakuplja u algama te se riba koja ih jede može otrovati.

     3. Povremeno se sol i nakupine minerala nakupe poklopcu ili rubovima spremnika. Mogu biti uklonjen ribanjem. Vinski ocat možete koristi za uklanjanje tvrdoglavih naslaga, ali budite sigurni da ste isprali sav vinski ocat sa objekta prije nego ga vratite u spremniku.

     4. Uklonite sve mrtvo ili umiruće sa biljki i te spriječite prekomjeran rast.

     5. Čistite šljunak koristeći cijev s ljevkastim vrhom ili cjedilom. Da bi se cijev pokrenula, gurnite šmrk u spremniku i stavite vaš prst preko jednog kraja. Držite vaš prst na kraju, stave kraj šmrka u kantu ili odvod (ispod razine spremnika). Maknite prst i voda bi trebala poteći brzo u kantu ili odvod. Pripazite da ne posišete kakvu riblju dok čistite šljunk. Ovisno o uvjetima spremnika, promijenite 15-40 % vode. Ako je spremnik posebno prljav, do 70 % vode bi smijete ukloniti. Ako voda u spremniku nije bila dugo mijenjana, velika promjena vode nije najbolji korak. Umjesto toga napravite slijed manjih promjene vode preko tjedna tako da se stanovnici akvarija ne šokiraju zbog promjene vodene kemije.

     6. Međutim, ako nemate vremena za nekoliko promjena vode, pokušati napraviti da nova voda ima isti pH kao i tvrdoću.

     7. Filter trebati biti očišćen prilikom svakog čišćenja. Slijedite upute proizvođača kada čistite filter. Ako filter ima dva ili više medijskih dijelova, očistite samo jedan po svakom čišćenju tako da se kolonija nitrificirajućih bakterija ne smanji. Kada čistite biološki dio filtera, koristite hladnu vodu, nikako vrelu. Nemojte koristi dezinfekcijska sredstva ili deterdžente u filteru, jer će imati nepovoljne afekte na nitrificirajući bakterije.

     8. Mijenjajte vodu u spremniku koristeći kemikalije za vodu te sličnu temperaturu i kemijski sastav kao što je voda u spremniku. Kako nebi uplašili stanovnike akvarija, ulijevajte vodu polako ili kroz cjedilo.

     9. Izravnajte šljunak ako je bio poremećen tijekom čišćenja.

     10. Ponovo pokrenite filter. Ako mjehurići stavaraju probleme u kanister filteru, napunite cijev vodom (pročitati uputstva za uporabu). Napuni filter s vodom prije startanja.

     11. Uključite električnu energiju.

     12. Zamijenite poklopac spremnika.

     13. Čistite van akvarija sa čistačem stakla, pazeći da kemikalije ne uđu u spremnik.

Protok nekih filtera se mjeri kada je filter u praznom hodu (nema medija). Prema tome, stvarani stupanjevi protoka (kada su mediji postavljeni) su puno manji.

Predgovor | Uvod | Anatomija | Akvarij - Kako izabrati akvarij | Akvarij - Razmjeötaj u akvariju | Akvarij - Uspostava akvarija | Osnovna Anatomija Ribeéiva Hrana | Metode postupanja kod bolesti | Bolesti | Tehnike razmnûavanja tropskih riba | O?uvanje | Kemija vode

Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić

Praöume na Hrvatskom | Copyright | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler